מגדלי התאומים

יזם

מגדלי התאומים בע״מ, מגדלי עסקים (אחזקות) בע״מ

אדריכל

יסקי מור סיוון אדריכלים

מיקום

רמת גן

שימוש

סטטוס

טכנולוגיה

קיר מסך סינגל סקין