BIPV (פאנלים פוטו-וולטאים משולבים במעטפת המבנה)

למרות הגידול בשימוש במקורות אנרגיה בר קיימא כמו טורבינות רוח, פאנלים סולאריים על גגות ופתרונות אחרים, אספקת האנרגיה הזו למרכזי הערים היא עדיין יקרה ובזבזנית. למגדלים מודרניים ישנם שטחי מעטפת עצומים אותם ניתן לנצל לייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים כמו השמש והרוח.
קבוצת אלומיניום קונסטרקשיין משקיעה רבות במחקר ופיתוח של אלמנטים מייצרי אנרגיה המשולבים במעטפת הבניין, זאת לצד פיתוח מערכות מעטפת החוסכות אנרגיה באופן משמעותי. מגוון המערכות המתקדמות שלנו יעילות ביותר בייצור וחיסכון אנרגיה תוך הקפדה על מראה אדריכלי אלגנטי ואסתטי.

טכנולוגיות הקבוצה

SEE LESS
SEE LESS
SEE LESS
SEE LESS
SEE LESS