קמפוס אמות בגבעתיים הפך לבניין המשרדים מאופס האנרגיה והפחמן הראשון בישראל

קמפוס אמות בגבעתיים הפך לבניין המשרדים מאופס האנרגיה והפחמן הראשון בישראל