ג.ט.י

יזם

ישרס חברה להשקעות בע"מ והרשות לפיתוח ירושלים

אדריכל

יסקי מור סיוון אדריכלים

מיקום

ירושלים

שימוש

סטטוס

טכנולוגיה

קיר מסך סינגל סקין