מרכז מבקרים – אגמון החולה

יזם

קק״ל

אדריכל

רוגינסקי אדריכלות אורבנית

מיקום

אגמון החולה

שימוש

סטטוס

טכנולוגיה

קיר מסך סינגל סקין