ALC 10000

קיר מסך כפול אקטיבי מסוג יוניטייז / סטיק המשולב עם מערכות פוטו וולטאיות ומערכת עקיבה

ALC 9900​

קיר מסך כפול אקטיבי מסוג יוניטייז / סטיק המשולב עם מערכות פוטו וולטאיות ומערכת עקיבה

ALC 10000

קיר מסך כפול אקטיבי מסוג יוניטייז / סטיק המשולב עם מערכות פוטו וולטאיות ומערכת עקיבה

ALC 9900

קיר מסך כפול ואטום המשלב וילונות הצללה המונעים אלקטרונית

ALC 7700

קיר מסך מפלדה

ALC 7700

קיר מסך מפלדה

ALC 9000

קיר מסך וסקייליט כדוריים

ALC 9200

קיר מסך בשילוב הצללות

ALC 9000​

קיר מסך וסקייליט כדוריים

ALC 9200

קיר מסך בשילוב הצללות

ALC 4000

קיר מסך עץ-אלומיוניום בזיגוג סטרקטוראלי

ALC 1170

קיר מסך בשילוב רפפות אטומות למים

ALC 4000

קיר מסך עץ-אלומיוניום בזיגוג סטרקטוראלי

ALC 1170

קיר מסך בשילוב רפפות אטומות למים

ALC 500​

קיר מסך המשלב עץ, אלומיניום וזכוכית

ALC 7000

קיר מסך המשלב תריסים ונציאניים המונעים אלקטרונית

ALC 500

קיר מסך המשלב עץ, אלומיניום וזכוכית

ALC 7000

קיר מסך המשלב תריסים ונציאניים המונעים אלקטרונית

סגירת תפריט